این وبلاگ را چگونه را ارزیابی می کنید؟
(36.02%) 58
بسیار عالی
(6.832%) 11
خیلی خوب
(3.105%) 5
خوب
(4.968%) 8
متوسط
(4.347%) 7
ضعیف
(44.72%) 72
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 161